Illojal konkurrens från näringslivet


På Östermalm i Stockholm drar profithungerns kalla andedräkt genom höstfuktiga gatorna och ger en föraning om den vinter vi har framför oss. De privata utförarna har haft fräckheten att bedriva en bättre verksamhet än kommunen vilket har fått till följd att färre äldre har valt den kommunala hemtjänsten. Följden har blivit ett underskott i den kommunala verksamheten och nu måste man säga upp femton personer som får gå ut i kylan.

+ There are no comments

Add yours