Identitetspolitik är en härskarteknik


Identitetspolitik syftar inte till dialog. Istället är den destruktiv. Den går ut på att tysta människor. Genom hemsnickrade, värdeladdade antaganden skapar identitetspolitiken falska premisser – vars syfte är att ge godtyckliga teser en förment moralisk tyngd.

+ There are no comments

Add yours