Hur långt åt helvete skall det få gå innan någon reagerar?


Låt oss ta ett steg tillbaka och betrakta saker och ting ur ett vidare tidsperspektiv. Den långsiktiga trenden är att skatterna bara blir högre och högre. Man kan undra hur långt politikerna är beredda att gå. Nu är systemet visserligen teoretiskt sett självreglerande. Höjer man skatterna över en viss nivå – då minskar betalningsviljan, folk jobbar mindre och skatteintäkterna sjunker. Men det verkar som om våra politiker inte tar någon hänsyn till den saken.

+ There are no comments

Add yours