Hur hög är arbetslösheten i andra länder?


Av 175 länder som det finns statistik om så har Sverige de senaste tio åren haft högre arbetslöshet än 95 andra länder. Fem länder som särskiljer sig med lägre arbetslöshet är Thailand, Kuba, Macau, Singapore och Schweiz. (Statistiken för Kuba är dock osäker.) Länderna skiljer sig åt i befolkningsmängd, vilka deras största sektorer är, i hur fria ekonomierna är, hur omfattande deras arbetslöshetsförsäkringssystem är samt hur lätt det är att kunna hyra en lägenhet.

+ There are no comments

Add yours