Hur arbetslöshet skadar både individ och samhälle


Arbetslöshet orsakar problem för folk genom att den totala produktionen minskar, vilket som regel sänker allas löner. Eftersom mindre blir producerat kommer det också att finnas mindre varor att använda för att spara och investera i mer långsiktiga projekt. Att själv vara arbetslöshet är, för många, ansträngande och stressigt. Det är långt många fler av de som är arbetslösa som också är deprimerade. Att vara arbetslös minskar även ens nuvarande inkomst, men även ens framtida löneutveckling.

+ There are no comments

Add yours