Holland skrotar datalagringen. Sverige fortsätter. Miljöpartiet tiger.


Trots att EU-domstolen ogiltigförklarat EU:s datalagringsdirektiv fortsätter den svenska lagringen av data om alla våra telefonsamtal, SMS, e-mail, nätuppkopplingar och mobilpositioner. Nu har även en holländsk domstol upphävt datalagringen – som den anser “utgör ett intrång i rätten till privatlivets helgd och rätten till skydd för personuppgifter”. EU-domstolen, juristerna vid EU:s ministerråd, Tysklands justitieminister, Österrikes författningsdomstol… Listan på tunga instanser som anser att datalagringen måste upphöra blir allt längre. Men i Sverige är det locket på.

+ There are no comments

Add yours