Historien kanske inte upprepar sig. Men den tycks rimma.


Denna vecka i januari – för 25 år sedan – stormade folket i Berlin ministeriet för statens säkerhet, Stasi. En av de första saker dessa människor gjorde var att säkra arkiven. I dag kan man lämna in en blankett för att få reda på om man finns i Stasis register och vad det i så fall är för information. (I Sverige förstör vi istället forsknings- och arkivmaterial om kopplingar till DDR och Stasi.) […] Stasi hade till uppgift att säkra statens makt. Oppositionella och oliktänkande fängslades. Människor som inte ville något annat än få sin frihet torterades och mördades.

+ There are no comments

Add yours