Hemlighetsmakeri och spekulationer kring EU-toppmötet


EU-toppmötet är nu igång. På agendan finns Ukraina, Grekland – och ett antal säkerhetsfrågor. Just säkerhetsfrågorna har hamnat i medieskugga. Det handlar dels om registrering av persondata vid våra flygresor (EU PNR), dels om den kontroll och begränsning av innehåll på internet som diskuterats bland EU:s inrikesministrar – och dels om det den säkerhetskonferens som skall hållas i Washington på onsdag och torsdag nästa vecka. Inför EU:s toppmöte har riksdagens EU-nämnd haft ett möte med statsminister Stefan Löfven (S). “Vi kommer självfallet inte att göra någonting som strider mot våra lagar, allra minst mot våra grundlagar, det måste stå alldeles klart” säger Löfven. Vilket i sig är tillräckligt för att man skall bli en smula vaksam.

+ There are no comments

Add yours