Hatet mot Sverige sprids med skattepengar


Dagens Nyheters ledarredaktion har börjat se hatet mot Sverige och det svenska. Erik Helmerson drar en slutsats som ligger utanför medievänsterns åsiktskorridor: “Den demokratiska världen är förstås överlägsen den odemokratiska. (…) Eftersom vi uppfostrats att undertrycka alla former av nationalism och chauvinism vill vi inte erkänna att vi under de senaste seklen har skapat samhällssystem som är bättre än några andra.”

+ There are no comments

Add yours