Harvardprofessor: Margot Wallström är förvirrad


Harvardprofessorn i internationell rätt, Noah Feldman, smular sönder utrikesminister Margot Wallströms anklagelser mot Israel och bekräftar bilden av att hon blivit ett åtlöje i världspolitiken. Wallström försvarade sig i Sveriges riksdag genom att insistera att hon “framfört argument baserade på principer av internationell rätt”. Hennes kritiker menar att hon ursäktar terrorism. Detta är mer än en vanlig diplomatisk incident. Wallströms agerande väcker frågor om vad folkrätten innebär: i vilken utsträckning kan den tillämpas vid ögonblickliga våldshändelser som polis har att hantera?

+ There are no comments

Add yours