Håll gränsen öppen – för vår skull


Regeringen beslutar idag som svar på flyktingkrisen att Sverige ska införa inre gränskontroller. Det vill säga, i stället för att Sverige ska behöva motivera varför någon ska stängas ute måste snart människor på flykt motivera varför de ska få komma in. Har man oturen att ha tvingats fly utan att få med sig de rätta papperen kommer man inte in här.

+ There are no comments

Add yours