GUNNAR SANDELIN: Sveriges demografiska förändring under 20 år, del 2


Går man lägre ner i åldrarna ökar befolkningen med utländsk bakgrund. Män mellan 15 och 44 år är avgörande för ett samhälles trygghet, eftersom dessa utgör den mest brottsaktiva gruppen. Vid utgången av 2020 utgjorde de folkbokförda männen i Sverige med utländsk bakgrund nästan 37 procent av denna åldersgrupp.

+ There are no comments

Add yours