GUNNAR SANDELIN: Nödrop från Malmberget välfärdsåret 1959: ”Våra barn svälter”


Under 1950-talet skedde en historisk ökning av Sveriges välfärd, som skulle kulminera under den senare delen av 1960-talet, den tid som brukar kallas för Rekordåren. Under den här perioden stod Sverige på sin höjdpunkt som välfärdsnation, men också vad beträffar anseende i världspolitiken, genom sin neutralitet och alliansfrihet.

+ There are no comments

Add yours