GUNNAR SANDELIN: Narrativen om verkligheten liknar alltmer trossatser


Exempelvis: Tesen om att socialdemokraterna vill behålla makten genom massimport av muslimer genom samverkan med Muslimska Brödraskapet och på sikt skapa ett folkutbyte, kan inte vara en heltäckande förklaring. Andra saker spelar in: att svenska politiker länge har lanserat sig inom både EU och FN som mänsklighetens välgörare. Hur lätt är det att ge upp en sådan position av Sverige som en Humanitär Stormakt? Reinfeldts roll?

+ There are no comments

Add yours