Gunnar Brådvik: Kvinnorna välfärdsstatens vinnare


[…] Men frågan är hur det egentligen står till med den svenska välfärdsstaten? Vem är det egentligen som vinner på den? Hur mycket av det man betalar in till den svenska offentliga sektorn får man tillbaka beroende på kön, inkomst och utbildningsnivå? Studier som besvarar dem frågorna är en stor bristvara, såväl i Sverige som internationellt. I ett försöka att utröna vem det är som vinner på att stå på egna ben har jag gjort en studie i den nationalekonomiska tidskriften Ekonomisk Debatt.

+ There are no comments

Add yours