Grym och omänsklig behandling av flyktingar


Jag noterar med stigande förundran nyheten om att 750 flyktingar skall inkvarteras i Riksgränsen och intilliggande Björkliden. Detta är tänkt att ske fram till dess att skidsäsongen däruppe börjar, i februari – då man avser att återgå till ordinarie verksamhet. Om du inte vet hur det ser ut, då har du Riksgränsenanläggningen på bild ovan. Den ligger på samma breddgrad som Kolahalvön och Alaskas nordspets. Det är i allt väsentligt en polarstation – under midvintern omgiven av snöstorm i minus 40 grader och evigt mörker.

+ There are no comments

Add yours