Gör rätt – och en fantastisk framtid väntar oss!


I går hade jag en ovanligt uppskattad och delad bloggpost om ny kärnkraftsteknik som torium-reaktorer. Låt mig fundera högt en stund över vad det skulle innebära om vi på allvar börjar använda denna säkra, rena och näst intill outsinliga energikälla… Med obegränsad tillgång till elektricitet skulle industrin få helt nya, långsiktiga och hållbara förutsättningar. Det finns tillräckligt många osäkra faktorer som det är i dagens samhälle. Låt inte tillgången till el vara en av dessa, helt i onödan.

+ There are no comments

Add yours