Gör motstånd! I tid!


Man kan se samhället på olika sätt. Antingen är det en sammanslutning av fria individer – medborgare som åtnjuter starka fri- och rättigheter, som har lika rättigheter inför det offentliga och som är lika inför lagen. Ett sådant samhälle har en stark rättsstat, en levande demokrati och stor transparens vad gäller den offentliga maktutövningen. Medborgarna väljer representanter till ett parlament, vars uttalade uppdrag är att tjäna folket genom att hantera ett begränsat antal angelägenheter som kan behöva skötas gemensamt. Med detta synsätt är staten till för medborgarna.

+ There are no comments

Add yours