Gör motstånd. Innan det är för sent.


Politiken tar sig allt mer makt på allt fler områden och styr och ställer över allt mer av mänskligt beteende.Man får lätt intrycket av att detta är ett icke-reversibelt flöde där makt alltid rör sig åt samma håll. Från medborgarna och civilsamhället – till politikerna och byråkraterna. Den vägen leder till att man så småningom kommer att styra, reglera och kontrollera så gott som all form av mänsklig verksamhet.Inget tyder på att vi är på väg att lämna denna väg. Tvärt om.

+ There are no comments

Add yours