Gör FRA Sverige mindre säkert?


Försvarets Radioanstalt tycks inte ha kunnat ge våra politiker någon direkt förvarning om att ryssen plötsligt skulle börja bete sig expansivt och aggressivt. FRA tycks ha varit lika förvånade som alla andra över den ryska annekteringen av Krim. Inte ens vid den senaste ubåtsjakten utanför Stockholm var FRA till någon direkt nytta har det visat sig. (Även om någon spred ut rykten om motsatsen.) FRA tycks inte ha kunnat ge vårt lands politiska ledning information om vare sig den arabiska våren, den arabiska hösten eller ISIS “plötsliga” framväxt.

+ There are no comments

Add yours