Globalt säkerhetstoppmöte kommer att undergräva kryptering?


Nybloggat på HAX.5July.org: In two weeks time, world leaders may decide to undermine encryption » Om två veckor hålls ett globalt säkerhetstoppmöte. En fråga som kan komma att bli central är kryptering. Förmodligen kommer man inte att kräva ett förbud mod kryptering – men en “gyllene nyckel” som ger myndigheterna tillgång till allt som är krypterat. En sådan “nyckel” är dock både olämplig och en direkt omöjlighet, om man inte vill underminera all kryptering som sådan.

+ There are no comments

Add yours