Gästskribent ROBIN ERIKSSON: År 2050 föds fler nysvenskar än gammelsvenskar


Enligt Mark Steyn får Europas muslimer 3,5 barn per kvinna medan sekulära européer får 1,3 barn per kvinna. Han säger att om du har sådana födseltal och du har 10 procent muslimer och 90 procent sekulära européer i ett land så kommer de två grupperna att få lika många barnbarn.

+ There are no comments

Add yours