Gästskribent CHARLIE WEIMERS: Moderaterna kan och vill men saknar mod


Moderaternas och Kristdemokraternas riksdagsledamöter kommer rösta för att släppa igenom EU:s sjuåriga finansieringspaket på omkring 18 500 miljarder kronor. Detta avtal, som består av en ny långtidsbudget och den s.k. Coronafonden, går på tvärs med fundamentala svenska intressen. Förutom en fördubbling av EU:s utgifter och en kraftigt ökad och än mer orättvis avgift för Sverige medför avtalet även att EU ges beskattningsrätt och möjlighet att låna historiskt stora belopp.

+ There are no comments

Add yours