Går det att genomföra pareto-förbättrande handlingar?


Kort svar: Ja, för handlingar som har så liten effekt att de suddas ut med tiden. Eller för de handlingar som andra inte märker skillnaden på än. Eller i de samhällen där folk märker andras hittills pareto-förbättrande handlingar och antingen tolererar dem eller accepterar dem. En pareto-förbättrande handling definieras som en där en person agerar så att någon får det bättre utan att någon annan får det sämre.

+ There are no comments

Add yours