Frihetskampen måste bli mer än bara sekterism!


Varför är det så svårt för frihetens idéer att vinna politisk mark i Sverige? Jag tror att en del av problemet ligger hos oss frihetsaktivister själva. Vi har en tendens att uttrycka oss på ett sätt som visserligen är rätt i sak – men svårtillgängligt för vanligt folk. Och om man uttrycker sig på ett vardagligt sätt, som människor kan ta till sig – då får man omedelbart bannor, tillrättavisningar och upprörda kommentarer från sina egna om att man avviker från korrekt liturgi eller rent av att man är oren i tanken.

+ There are no comments

Add yours