Frihetliga invarianser – från socialist till liberal


Jag funderar rätt mycket frågan om ideologier och hur det kommer sig att man ställer sig på en viss politisk sida. Därför fascineras jag av berättelser om hur människor ändra politisk ståndpunkt. Det handlar till viss del om att jag bytt politisk hemvist men jag har alltid fascinerats över “den andres bild av världen” och en önskan om att se och förstå andra perspektiv (jag har också alltid fascinerats mer av den onda skurken än hjälten).

+ There are no comments

Add yours