Frihetens fiender


Terrorister vill inte bara döda och skada. De avskyr vårt öppna, fria och demokratiska samhälle. Se bara på språkbruket i ISIS proklamation där de tar på sig ansvaret för attackerna i Paris. Islamistisk fundamentalism bygger på hat mot alla som inte underkastar sig islam och dess regler. Politiker vill bestämma över andra. De menar att de själva är bättre skickade att fatta beslut om människors liv än människorna själva. Politiker kan tvinga människor att bete sig på ett visst sätt, övervaka oss och straffa den som inte lyder. De vill att folket skall underkasta sig deras vilja.

+ There are no comments

Add yours