Förtroende och tillit urholkas snabbt


Solidariteten är svårt att tvinga fram, den måste vara frivillig. Lars Trädgårdh, professor i historia, sa i en radiointervju att det primära ansvaret som politikerna har är gentemot sina egna medborgare. Välfärdsstaten, menade han, är som ett försäkringsbolag och politikerna måste för att behålla förtroendet leva upp till kontraktet med medborgarna. Det är så tydligt att just där brister det i dag.

+ There are no comments

Add yours