Försvarsuppgörelsen räcker inte. Landet måste kunna försvaras.


2009 fattades beslut om en svensk försvarsreform. Det som var omodernt rensades ut. Organisationen trimmades. Inriktningen justerades. Men när det var dags att satsa framåt, då stängde politikerna plötsligt pengakranen. Det försvar som riksdagen fattade beslut om år 2009 kräver – utöver de årliga kostnaderna – att fyra miljarder kr skjuts till per år i tio år, totalt 40 miljarder. I dag har riksdagspartierna kommit överens om att skjuta till 10,4 miljarder – istället för de 40 som krävs.

+ There are no comments

Add yours