Försvara Kulturen mot politisk korrekthet!


Jag försökte lyssna på SR Kulturnytt. Det slutade med att jag stängde av.Dagens genomgående tema var som så ofta genusfrågor. Som könsbalansen bland artisterna på sommarens rockfestivaler. Och genusperspektivet i den klassiska teatern. Visst, det kan finnas historiska skäl till att kvinnor kommit i skuggan. Men det får vi väl rätta till genom att ge kvinnor lika rätt till musikalisk skolning som män, om detta inte redan uppnåtts.

+ There are no comments

Add yours