Föredrag på Geijerska studentföreningen


I går höll jag ett föredrag på Geijerska studentföreningen om den nya tidens vänster. Min tes är i princip denna: nyvänstern är marxism som har gått ett varv i postmodernismens malkvarn. Om vi förstår marxism förstår vi också nyvänstern, och när vi har förstått den bör vi bemöta den på samma sätt som liberaler bemötte marxism på nittonhundratalet. Max Weber förnyade klassbegreppet och gjorde det sociologiskt fruktsamt. På samma sätt borde vi i dag förnya identitetsbegreppet.

+ There are no comments

Add yours