Förbjud riskkapitalisterna i Umeås kommunledning!


SVT rapporterar om larmen om vanvård på äldreboendet Skräddaren i Umeå. Äldre har fått sitta i sin egen avföring och det har inte funnits tillräckligt med personal för att ta hand om de äldre. Personalen vågar inte tala om bristerna på grund av rädsla för repressalier.

+ There are no comments

Add yours