Folkhemmets överlevnad satsas på ett mirakel trots decenier av stabila utfall


Vetskapen om flyktingkrisen sprider sig bland allmänheten. Media och särintressen som LO och Svenskt Näringsliv fortsätter dock envist sin kampanj för att flyktinginvandring är långsiktig lönsamt. Sedan kollapsen av de yttre gränserna och etablering av en landskorridor mellan skandinavien och mellanöstern har Sverige tagit emot ca 8-10.000 flyktingar per vecka, vecka efter vecka. Magdalena Andersson medger att nuvarande takt om den försätter nästa år motsvarar en halv miljon asylsökande per år ”Om det frampå nästa år fortsätter att komma 1500 personer om dagen, då hamnar i ett helt nytt läge. Då handlar det om en halv miljon människor på årsbasis”

+ There are no comments

Add yours