Flyktingvågen: Vem tar ansvar för att introducera nyanlända till Sverige-koden?


Den senaste tiden har vi sett många exempel på solidaritet med de flyktingar som nu kommer till Sverige. Svenska folket har visat prov på medmänsklighet och en varm känsla av godhet har spridits över landet. Gott så. Men vad händer i morgon? Hur ser det ut om några veckor, månader eller år? Nu börjar nämligen det svåra: Att integrera de flyktingar som kommer att stanna i landet. Det handlar dels om att hjälpa flyktingar att förstå Sverige-koden.

+ There are no comments

Add yours