Flyktingström: Vad bör göras?


Jag skrev för någon vecka sedan på Frihetssmedjan om flyktingströmmen. Nu publicerar jag texten här. Då använde jag ‘flyktingvåg’ i rubriken för att undvika ‘kris’ något som jag snabbt ångrade. ‘Ström’ är ett bättre ord. Jag har även lagt till den första texten jag skrev om detta men aldrig publicerade. Den skrev jag den 12:e maj i år när Migrationsverket skrivit ner sin prognos och handlar om att en rationell debatt kräver att man talar om volymer.

+ There are no comments

Add yours