Flyktingmottagande & integration: Politikerna är det största problemet


Frågan om Sverige kan ta emot (och integrera) ett stort antal flyktingar handlar inte bara om pengar. Den sätter även ljuset på hur Sverige är konstruerat. Politiken har skapat systemproblem som gör rimlig flyktingmottagning och integration näst intill omöjlig. Vissa sådana problem är kända, även om ingen tycks vara beredd att ta tag i dem. Det gäller bostadspolitiken som har orsakat en akut bostadsbrist. (Vilken även drabbar vanliga svenskar.) Och det gäller den svenska arbetsmarknaden som inte lämnar utrymme för enkla instegsjobb. (Till skillnad från hur det är i många andra europeiska länder.)

+ There are no comments

Add yours