Flyktingkrisen och välfärdsstatens självmord


Vi har en flyktingkris som uppenbarligen är utom kontroll. Men det är bara början. En akut bostadsbrist är på väg att bli helt omöjlig. Och som svensk arbetsmarknad och integrationspolitik ser ut, så kommer vi snart att ha en verklig arbetslöshet på i vart fall 15 procent. Oavsett vad man tycker i flyktingfrågan, så är faktum att vi redan har en massa nya människor i vårt land – som måste absorberas in i samhället om inte allt skall gå helt över styr. Detta är vår tids stora utmaning.Här gäller det att tänka utanför lådan. Det måste bli fråga om systemförändringar. Intressant nog håller situationen på att bli sådan att det inte är mer politik som behövs.

+ There are no comments

Add yours