Flyktingkrisen får vänstern att förneka verkligheten


Just nu upplever vi ett märkligt skådespel. Ett antal vänstermänniskor vänder ut och in på sig själva i sina försök att ta avstånd från verkligheten. Naturligtvis talar jag om flyktingkrisen. Den har nu nått en punkt där det är helt oväsentligt vad man tycker om invandrare, utlänningar och migrationspolitikens principiella inriktning. Väldigt snart kommer det inte att finnas plats att husera fler ankommande flyktingar.

+ There are no comments

Add yours