Flyktingkrisen: Europa hatar oss. Med viss rätt.


Den kommande månaden blir viktig. Det är nu det avgörs om EU kommer att kunna hantera flyktingkrisen eller ej. Den svenska regeringens linje är att Europa måste ta sin del av ansvaret. Ur ett visst perspektiv är det en helt rimlig linje. Om vi är fastlåsta i EU:s gemensamma migrationspolitik, då måste medlemsstaterna dela på ansvaret. Men alla europeiska länder ser inte saken på det sättet. Flera är skitförbannade på Sverige (och Tyskland). De menar att den generösa svenska flyktingpolitiken och den svenska välfärdspolitiken är en magnet som sätter flyktingströmmar i rörelse.

+ There are no comments

Add yours