Flyktingkrisen är en logisk konsekvens av EU:s storhetsvansinne och inkompetens


Just nu ser vi hur EU:s gemensamma migrationspolitik faller samman inför våra ögon. I grunden handlar det om ett systemfel – som går igen på många olika områden (till exempel vad gäller den gemensamma europeiska valutan). Först får politikerna för sig att något skall hanteras på EU-nivå. Vilket ibland kan låta rätt lockande och logiskt. Om man har fri rörlighet för människor inom EU – då måste man rimligen även upprätthålla unionens yttre gränser. Alltså bestämmer sig EU för en gemensam migrationspolitik. Men man gör inget av betydelse för att upprätthålla den yttre gränsen.

+ There are no comments

Add yours