Finns idealstudenten?


I förra veckan rullade debatten om kvaliteten på högre utbildningar ett varv till. Eftersom det tycks saknas stora och djupa studier på området är man som debattör ofta nödgad att bygga sina argument på anekdoter. I vissa fall finns det dock starkare stöd i forskning, nämligen då det finns underlag för jämförande studier. Man kan jämföra nya examensuppsatser med gamla för att se om kvaliteten har förändrats över tid, och man kan jämföra svenska uppsatser med internationella för att se om kvaliteten skiljer sig åt mellan olika länder.

+ There are no comments

Add yours