Evidens


Jag är en väldigt kreativ person. Jag är också väldigt logisk. Med det menar jag att jag kan anamma idéer, tänja premisserna de bygger på och pröva dem, se mönster där andra inte alltid gör det och hitta lösningar som andra inte ser. Det är en av de fördelar som de egenskaper vi klassar som ”ADD” för med sig.

+ There are no comments

Add yours