EU:s och euro-zonens skuldberg växer


Räknat sedan tiden innan euro-krisen har samtliga euro- och EU-länder ökat sin statsskuld. De flesta lever i dag inte ens upp till de “konvergenskriterier” som satts upp för euro-zonen, vilka säger att statsskulden inte får överskrida 60% av BNP. I genomsnitt ligger siffran för euro-länderna på 92.9%. Sämst går det för EU:s klassiska krisländer.

+ There are no comments

Add yours