EU:s ministrar duckar om internets frihet


New at HAX.5July.org: EU ministers dodge issues about a free and open Internet » Frågan om internets frihet väcktes på mötet med EU:s inrikesministrar efter attentaten i Paris. I veckan har de diskuterat saken igen – och bollat frågan vidare till nästa EU-toppmöte. Som i sin tur, förmodligen kommer att hänskjuta allt till det toppmöte om säkerhetsfrågor som skall hållas mellan EU och USA.

+ There are no comments

Add yours