EU:s krig mot kontanterna gör medborgarna livegna


Kriget mot kontanterna fortsätter. Det senaste är att ECB planerar att sluta med 500 €-sedeln. EU tänker också förbjuda kontantbetalningar över 5 000 €, registrera växling till och från digitala valutor och införa skärpta ID-krav vid betalning med förbetalda kreditkort. Till det skall läggas de redan strikta reglerna mot penningtvätt, som leder till mycket krångel vid kontanta bankaffärer och valutaväxling. EU och USA övervakar och analyserar dessutom sedan länge våra banktransaktioner, inom ramen för TFTP-programmet. Allt motiveras med kamp mot brottslighet och terrorism.

+ There are no comments

Add yours