Europeisk kulturprotektionism


En av EU:s kärnfunktioner är den inre marknaden – att varor och tjänster skall kunna säljas fritt i hela unionen. Vilket är en av de få saker som är bra med EU. Denna princip har dock inte slagit igenom när det gäller upphovsrätt och digitala produkter. Vilket är skälet till att man ofta råkar ut för att information och kultur som finns på nätet inte är tillgänglig i det land där man själv bor eller vistas. I dag är denna verksamhet uppdelad på 28 nationella marknader, vilket gör allt sämre och krångligare för så väl konsumenter som för företagen.

+ There are no comments

Add yours