Euron – ännu en tågolycka i slow motion


Den regerar bäst som regerar minst, sägs det. Och så är det ju som regel. Lämna folk i fred, så blir det mesta bättre.Ordstävet faller mig allt som oftast in, när jag läser om utvecklingen i euro-zonen. Här har politikerna lyckats åstadkoma ett fett dubbelfel med skruv.Först konstruerade man ett politiskt gigantprojekt – en gemensam europeisk valuta. Man blundade för realiteter och grundläggande ekonomiska samband. Man vägrade att lyssna till alla varnande röster.

+ There are no comments

Add yours