Euro-krisen: Lugnet före stormen


En svag växelkurs, extremt låga räntor, låga oljepriser… Inget tycks fungera. Tillväxten i euro-zonen är på blygsamma 1,3 procent. Stora euro-länder som Frankrike och Italien dras med djupa strukturella problem. Och Tyskland – som förväntas plocka upp notan – har problem med en åldrande befolkning, vilket håller tillbaka produktiviteten. Grekland fick sitt överbryggningslån. Men i grunden har väldigt lite förändrats. I allt väsentligt sparkade trojkan bara den tomma burken lite längre bort längs vägen. Den grekiska krisen är inte löst, den tog bara lite semester.

+ There are no comments

Add yours