EU vill skapa ett överstatligt våldsmonopol som kan ingripa i en medlemsstat, mot dess demokratiskt valda regerings vilja


“Den svenska regeringen har svängt och säger nu ja till EU:s omstridda förslag om att inrätta en överstatlig gränskontrollmyndighet med befogenhet att ingripa i ett land mot dess vilja. Om förslaget går igenom kommer Sverige att tvingas bidra med flera hundra gränspoliser till EU.” Ett parallellt, överstatligt våldsmonopol som har rätt att agera i Sverige (och andra länder) mot vår uttryckliga vilja. Det är inte speciellt vågat att anta att EU sätter upp detta som krav för att hjälpa Sverige i den nu aktuella flyktingsituationen. Frågan är principiellt oerhört intressant. Nu åker den nationella suveräniteten ut genom fönstret, en gång för alla.

+ There are no comments

Add yours