EU-US Privacy Shield – ett illusionsnummer


Nybloggat på HAX.5July.org: The EU-US Privacy Shield Illusion » Om dataskydd av europeisk persondata som överförs till USA. Är EU-Kommissionen kriminellt inkompetent? Eller ägnar den sig åt politiskt och juridiskt sabotage?

+ There are no comments

Add yours